Tuesday, December 16, 2014

pengertian kalam menurut ulama ahli nahwu

BAB KALAM

باب الكلام

kalam menurut ahli nahwu adalah lafadz yang tersusun susun yang dapat memberikan faidah dengan sengaja.

الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع


yang dinamakan lafadz adalah suara yang memuat huruf hijaiyah yang dari alif sampai ya yang keluar dari lisan manusia


اللفظ هو الصوت المشامل على بعض الحروف الهجائية البي اولها الالف واخرها الياء وجرخت من لسان الانسان


murokab adalah sesuat yang terusun atas dua atau lebih kata

المركب هو ما بركب من كامتين فاكسر

mufid adalah sesuatu yang memberi faidah yang baik bagi kefahaman orang yang berbicara dan yang mendengarkan

المفيد هو ما فائدة يحسن السكوة من المتكلم والسامع

الضع هو القصد   

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.